top of page

OZ Rodný dom
Deža Hoffmanna

Projekt, ktorý vzdáva hold svetoznámemu rodákovi z Banskej Štiavnice.

Kto

Občianske združenie Rodný dom Deža Hoffmanna sa venuje oživeniu odkazu tohto rodáka z Banskej Štiavnice, ktorý sa naveky zapísal do histórie ako dvorný fotograf kultovej skupiny Beatles. Skupina mladých nadšencov a lokálpatriotov vytvorila v jeho rodnom dome, ktorý nájdete v centre pôvabnej Banskej Štiavnice, múzeum na jeho počesť a ubytovacie zariadenie. Vzhľadom na rastúcu popularitu projektu a vysokú mieru zahraničných návštevníkov nás kolektív OZ oslovil s ponukou na funkčný preklad ich webovej stránky a propagačných materiálov.

dezo.jpg
OZdezohoffmann.jpg

Čo

Cieľom zadania bol preklad informatívnych textov, ktoré sa venujú osobe Dezidera Hoffmanna, relevantným historickým súvislostiam a tiež samotnému projektu. Súčasťou bol aj preklad sekcie k možnostiam ubytovania v tejto kultúrnej pamiatke. Požiadavkou tímu občianskeho združenia bol funkčný preklad do bezchybnej angličtiny (keďže časť zahraničných návštevníkov je vzhľadom na fakt, že Dezider Hoffmann žil v Spojenom kráľovstve, práve z tejto krajiny), avšak zároveň univerzálne zrozumiteľnej pre návštevníkov zo zahraničia, pre ktorých nie je angličtina materinským jazykom.

Výzvy

Práve to predstavovalo pri preklade tohto projektu jednu z kľúčových výziev. Zo skúseností vieme, že optimálny preklad v danom type zadania vznikne len vtedy, ak znie zrozumiteľne pre všetkých, ktorým je určený. Rovnako tak Britke, ako turistovi z Japonska. Bolo pre nás dôležité venovať pozornosť, aby text nepôsobil príliš „ťažko“ – vyhýbali sme sa zložitým súvetiam a okrajovým slovám.

Kľúčovými aspektami boli pre nás:

  1. vernosť zdroju (informatívna funkcia),

  2. funkčnosť použitej angličtiny pre široké spektrum publika,

  3. výsledný profesionálny dojem a vytvorenie pridanej hodnoty pre zadávateľa.

DezoHoffmanl06.jpg

Výsledok

Výsledkom našej spolupráce s Občianskym združením Rodný dom Deža Hoffmanna bol preklad do angličtiny, ktorý zredigoval anglický rodený hovoriaci (a preto máme istotu, že neobsahuje ani o jeden neurčitý či určitý člen navyše, napríklad).

Ako bonus sme Občianskemu združeniu Rodný dom Deža Hoffmanna opravili niektoré zásadné, predovšetkým typografické, chyby v slovenskej verzii stránky. Keďže webové stránky pracujú s automatickou optimalizáciou, nebolo tentokrát nutné venovať pozornosť kľúčovým slovám. Pridanou hodnotou projektu bol pre tím transcreate odkaz Dezidera Hoffmanna, rodáka z „malej“ Banskej Štiavnice, ktorý však umom a fotoaparátom urobil dieru do sveta.

bottom of page