top of page
DSC_4047.jpg

Filozofia podnikania 

Najčastejšie podnikáme predsa cestu!

KVALITA

Už Aristoteles prisudzoval kategóriu kvality jednotlivému bytiu. Kvalita pre nás znamená jedinečnosť v prístupe ku každému zadaniu. Plná pozornosť a vnímavosť. Smerom k práci, smerom k požiadavkám klienta a s ohľadom na naše bohaté skúsenosti pri práci s jazykom a textom. Mnohoročné skúsenosti s prekladateľskou prácou nám dali za pravdu v tom, že budúcnosť našej profesie spočíva výlučne v citlivom a zodpovednom prístupe k našej práci. Vo svete umelej inteligencie a čoraz lepších prekladateľských nástrojov zostane miesto len pre prekladateľov a prekladateľky, ktorí neprekladajú ako stroje, ale vedia ich správne používať. Ostatných práve stroje nahradia.

Viac o našej práci a skúsenosti našich klientov zistíte tu.

Gold Ring_edited.jpg

PARTNERSTVO

Veríme v synergiu a v pridanú hodnotu spolupráce. Naši klienti oceňujú individuálny prístup. Partnerstvo v tíme pre nás znamená veľa. S každým klientom sa učíme a s každým zadaním rastieme. Vieme, že spokojní klienti sú základom úspešného a udržateľného podnikania. Pri zadaní projektu komunikujú naši klienti priamo s členom či členmi tímu, ktorí budú na projekte pracovať. Myšlienka transcreate nestojí na „veľkovýrobe“ slov. Od nás neodídete s maloobchodnou konfekciou z polyesteru, ale službami na mieru, ušitými podľa vašich potrieb a z tých najlepších prírodných materiálov – prirodzených slov.    

Gold Ring_edited.jpg

FLEXIBILITA

Ak v našej ponuke nenájdete vami požadovanú službu a domnievate sa, že by sme vám s ňou vedeli pomôcť, ozvite sa nám. Máme radi výzvy a sme ochotní prispôsobiť sa vašim potrebám. V tíme máme radi „totálne“ nasadenie a vieme sa prispôsobiť aj náročným termínom, objemom práce či dokonca rôznym časovým pásmam!    

Gold Ring_edited.jpg

TVORIVOSŤ

„Bežne sa má za to, že prekladom vždy o niečo prídeme. Nástojím však na tom, že sa ním dá aj čosi získať.“ Salman Rushdie

Názov „transcreate“  je zloženinou dvoch anglických slov – „translation“ a „creation“. Ich význam je „preklad“ a „tvorba“. Voľne by sme mohli slovo preložiť ako „prekladotvorba“. Kategória „transkreácie“ sa v posledných rokoch udomácnila na poli globálnych jazykových služieb. Podstatou transkreácie, či prekladotvorby, je posun od čistého prekladu smerom k tvorivosti a väčšej slobode prekladateľa, ktorý sa stáva sčasti spoluautorom textu. Prináša do cieľového textu dimenziu, ktorú automatické prekladače ani gramaticky bezchybne preloženému textu nevedia dať.

V transcreate sa radi venujeme práci s tvorivým prístupom. Pri preklade je pre nás vždy dôležitá vernosť zdroju, hoci nie otrocká. No pri konkrétnych projektoch (predovšetkým v marketingovej oblasti) sa snažíme textu dodať nielen správne kolesá na cestu v inojazyčnom prostredí, ale aj duše do nich. Naším poslaním je poskytovať služby, ktoré klientom poskytnú v ich podnikaní či cieľoch organickú pridanú hodnotu. A kľúč k tomu sa skrýva aj v tvorivosti a mysli otvorenej nápadom.

 

Viac o transkreácii v preklade sa dočítate v našom článku.     

Gold Ring_edited.jpg

UDRŽATEĽNOSŤ

V transcreate sa často rozprávame o súčasnosti a budúcnosti nášho mesta, krajiny a spoločnosti. Záleží nám na tom, aby tu transcreate bolo aj o päť, desať či pätnásť rokov. Aby sme udržateľne prosperovali vo všetkých smeroch. Pri raste transcreate je pre nás veľmi dôležitá rovnováha rozličných aspektov podnikania. Na jednej strane sú to, samozrejme, čísla či objem práce a klientov. Avšak príbeh transcreate je aj o dlhodobo spokojných klientoch, členoch tímu a „zelenom“ prístupe k práci. Snažíme sa, napríklad, vyhnúť „odľudštenej“ kultúre nadrozmerných automatických procesov. Menej je niekedy viac. Aj preto sme prekladateľské štúdio, nie prekladateľská agentúra. Na systéme a organizácii nám záleží, avšak veríme myšlienke zdravého minimalizmu a opodstatnenej funkčnosti. V transcreate, napríklad, pracujeme na repasovaných, zato kvalitných počítačoch. V našej kancelárii je viac rastliniek ako fasciklov a náš archív je vo virtuálnom priestore. Pri raste dbáme na perspektívu. To všetko pre nás znamená udržateľnosť. 

Gold Ring_edited.jpg

MIKROINOVÁCIE

Spolu s technológiami sa vyvíja aj odvetvie jazykových služieb. V transcreate pozorne sledujeme najnovšie trendy a nástroje v prekladateľskom a lokalizačnom odvetví. Snažíme sa čo najviac využiť dostupné riešenia pre efektivitu a kvalitu práce. Oblasť inovácií sa dnes v našom odvetví zameriava predovšetkým na využitie umelej inteligencie pri práci s textom a sofistikované softvérové riešenia projektového manažmentu. V transcreate sa rozumieme predovšetkým jazyku, preto nie je našou ambíciou prinášať technologické inovácie. Smelo ich však využívame. Na druhej strane vieme, že aj mikrobiznisové prostredie dokáže generovať nové nápady. A nemusia byť hneď „druhým prekladačom Google“.  Veríme, že otvorenosť novým perspektívam, chuť učiť sa, tvorivosť a kvalitná analytická práca sú tým správnym podhubím.

Gold Ring_edited.jpg

INKLÚZIA

Ovládanie cudzích jazykov predstavuje kľúč k iným kultúram, odlišným spôsobom myslenia a rozširuje sebapoznanie. Učí tiež pokore. V transcreate vieme, že jednou z najlepších investícií v živote je cestovanie. Len máločo učí človeka vnímať fascinujúcu rozmanitosť sveta, ľudí a kultúr tak, ako čas strávený ďaleko od našej „komfortnej zóny“. Súdenie inakosti je svojím spôsobom lenivosť. Na druhej strane je podľa nás inklúzia zručnosťou, ktorá si vyžaduje odvahu, dospelosť a prežitok empatie. Snažíme sa o podporu inklúzie nielen v rámci našej firemnej kultúry, ale aj v prístupe k našej práci. Práve z našich ciest a pobytov v zahraničí vieme, aké dôležité je vnímať témy ako rodovo vyvážený či kultúrne inkluzívny jazyk, a diskutovať o nich.

Gold Ring_edited.jpg

PODPORA MIESTNEJ
EKONOMIKY

Spoločnosť transcreate je hrdá na svoje korene. Myslíme si, že zdravé puto k našim koreňom je aj v pozornosti, akú venujeme mestu a kraju, v ktorom sídlime. Väčšina našich klientov je zo zahraničia, avšak oceňujeme každú obchodnú spoluprácu. To platí aj o zvýhodnených sadzbách pre firmy a organizácie z okolia. Viac sa o našich lokálnych partneroch môžete dočítať v sekcii Referencie.

Gold Ring_edited.jpg

ETIKA

Pri našej práci dbáme na etické princípy prekladateľskej práce. Odmietame doslovné („otrocké“) preklady. Taktiež sa vyhýbame tzv. predátorskému správaniu. Sme proti preferenčným revíziám, ktorých jediným cieľom je „potopiť“ prekladateľa. Postupujeme podľa zásady, že preklad musí byť neutrálny a verný zdroju do najvyššej možnej miery. Etické zásady uplatňujeme aj v rámci našej firemnej kultúry a tiež v prístupe ku klientom. Vieme, že takýto prístup sa dnes často „nenosí“, ale v súlade s myšlienkou udržateľnosti transcreate vieme, že je jedinou cestou.

Gold Ring_edited.jpg

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V súlade s naším princípom udržateľnosti je pre nás samozrejmosťou dopad našich aktivít na životné prostredie. Tlačíme len tie nevyhnutné veci, používame repasovanú elektroniku, snažíme sa správne recyklovať. Okrem ohľadu na budúcnosť našej planéty a udržateľnú životnú úroveň nás a nasledujúcich generácií je tento prístup taktiež šetrný voči nášmu rozpočtu.

Gold Ring_edited.jpg

VÍZIA

Transcreate rastie ako rastlinky v našej kancelárii. Svojím tempom a organicky. Našou víziou je vytvoriť značku, ktorá drží krok s aktuálnym globálnym vývojom v odvetví poskytovania jazykových služieb. Vieme, že čas plynie a každý deň poctivej práce sa počíta. Veríme, že v skúške času obstoja len kvalitné veci. Transcreate tu chce byť aj v roku 2030. Svet bude určite iný, naše odvetvie radikálne iné. Ale chceme, aby tu stále bol náš prístup k práci, klientom, členom a členkám nášho tímu. Veríme, že portfólio  našich stálych klientov bude rásť a naša firma bude puncom kvality v oblasti, v ktorej pôsobíme.

bottom of page