top of page
Search
  • Writer's picturePatrícia Kubišová

Je samotný preklad „dosť“?

V tomto článku si stručne vysvetlíme rozdiel medzi korektúrou, revíziou, recenziou a kontrolou. Prečo je to dôležité? Je to informácia pre vás – čo k si k vášmu prekladu môžete zadovážiť naviac. Vy ako klient/-ka si, samozrejme, môžete u nás objednať len preklad zdrojového textu. To však znamená, že takýto výstup neskontroluje nikto ďalší –

– len samotný prekladateľ/-ka. Preklad bez akejkoľvek kontroly je vhodný len na interné účely (napr. preklad faktúry či e-mailu pre účely obchodnej spoločnosti).


Ak je však text určený pre verejnosť, odporúča sa k službe prekladu priobjednať nejaký druh kontrolykorektúru (proofreading) či revíziu. V takomto prípade váš text pozrie ešte jeden pár očí (ďalší/-ia prekladateľ/-ka, korektor/-ka, lingvista/-ka).


Rozdiel medzi korektúrou a revíziou je ten, že pri korektúre sa kontroluje len výsledný text – už preložený (gramatická a formálna stránka), no pri revízii sa pracuje s oboma verziami textu, teda porovnávame text cieľového jazyka s textom zdrojovým. Hľadajú sa prípadné chyby, preklepy, nekonzistencia v texte a podobne.


Príklad korektúry:

Obrázok 1 - Korektúra. Zdroj: Internet

Obrázok 1 - Korektúra. Zdroj: Internet


Poznámky:

  • Spojenie angličtina-slovenčina sa má písať spolu a so spojovníkom, keďže ide o tesný významový celok. Pridané medzery sú tam nesprávne.

  • Ďalší spojovník v poradí za slovom „okolností“ má vysvetľujúcu funkciu či oddeľuje časti prejavu, a preto tam po správnosti patrí pomlčka.

  • Slovo obvykle sa používa v knižnom kontexte; lepší variant pre daný prípad je napr. zvyčajne, bežne, spravidla.

  • Slovné spojenie „rodený hovorca“ neexistuje. Môžeme sa domnievať, že ide o doslovný preklad z angličtiny „native speaker“. Slovenčina správne používa spojenie „rodený hovoriaci“.

  • Slovo „súdné“ je preklep. Používame „súdne“.

  • Pri použití bodov (●) by sme v slovenčine mali používať interpunkciu – t. j. čiarky, body, bodkočiarky.

Takto si môžeme predstaviť korektúru. Nami opravené chyby boli v tomto prípade referenčné, pretože išlo o pravopis a gramatiku. Poznáme ešte opravy tzv. preferenčné, kde navrhujeme iné zmeny, napr. slovosled, štylistiku, ... a teda – neznamená, že ide o chybný preklad, korektor/-ka sa len snaží text vylepšiť.Príklad revízie:


Obrázok 2 - Revízia. Zdroj: interný


Revízia: Revízor/-ka má pred sebou dva texty – zdrojový text a výsledný preklad. Postupne prechádza vetu po vete a sleduje presnosť a adekvátnosť prekladu.

Ak ide o text odborný, je možné si vyžiadať tzv. recenziu – kontrolu odborníkom/-čkou v danom odbore. Napríklad, pri právnom texte (zmluva, zákon, ...) môže preklad skontrolovať tretia osoba s určitou odbornosťou či skúsenosťami v danej oblasti, ktorá zhodnotí odbornú slovnú zásobu, logickosť a či text dáva celkovo zmysel.


Posledný typ kontroly je tzv. predtlačová kontrola, úplne posledná kontrola textu pred tlačou. Dolaďujeme už len detaily, ako sú napr. predložky na konci riadka (aj keď v dnešnej dobe už toto nepovažujeme za chybu), prehliadnuté chyby či drobné úpravy v grafike.


Na záver by sa ešte patrilo spomenúť pojem „transkreácia“ (ako naše prekladateľské štúdio transcreate 😊). Ide o pojem, ktoré vyjadruje „prekladotvorbu“. Jej podstatou je posun od čistého prekladu smerom k tvorivosti a väčšej slobody prekladateľa/-ky, pretože doslovný preklad nie vždy dáva zmysel a plní účel. Teda aj takáto forma „kontroly“ je u nás dostupná.


Dúfame, že vás náš článok o rôznych typoch kontroly v prekladateľskom prostredí zaujal. Ako ste mohli vidieť v našich príkladoch, samotný preklad nestačí. Aby mohol byť text naozaj kvalitný, bez viditeľných chýb a ľahko čitateľný, vyžaduje ešte jeden ďalší pár očí – – čiže určitý druh kontroly. V prípade, že máte ďalšie otázky, neváhajte nám napísať správu, radi vám odpovieme.
77 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page